Gizlilik Politikası

www.humanatolye.com web sitesine (bundan böyle “Web Sitesi” veya “HUMAN” olarak anılacaktır) erişim ve web sitesinin kullanımı web sitesi ziyaretçilerine kullanıcı statüsü kazandırır ve kullanıcı tarafından Web Sitesinde o anda geçerli olan tüm şartların koşulsuz olarak kabul edildiği anlamına gelir. Bununla beraber işbu Gizlilik Politikası aynı zamanda 6698 sayılı Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu hükümleri ve uygulama mevzuatı kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme niteliğine haizdir.

HUMAN, gizlilik konusunda Türkiye’deki yasal düzenlemelere uymaktadır. HUMAN, web sitesinin diğer ülkelerin yasalarına tabi olduğu ya da bunlara uygun olarak işletildiği ya da bu web sitesinin herhangi bir kısmının herhangi bir yetkili yargı bölgesinde kullanımı için uygun ya da hazır olduğu hususunda bir taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcılar, bu durumu kendi inisiyatifleri doğrultusunda riskleri kendilerine ait olarak yapmaktadır ve tüm yerel kanunlar, kural ve düzenlemelere uymakla yükümlüdürler. Bu web sitesini kullanan Türkiye dışından kullanıcılar, işbu web sitesinin Türkiye Cumhuriyeti kanun ve düzenlemelerine tabi olduğunu kabul etmekte ve kendi ulusal yasaları kapsamında ortaya çıkacak tüm taleplerinden feragat etmektedirler.

HUMAN, işbu Gizlilik Politikasının hükümlerini mevzuat kapsamında değiştirme, üzerinde değişiklik, ekleme ya da çıkarma yapma hakkını saklı tutar. İşbu Gizlilik Politikası’nda yapılan değişiklikler yine bu web sitesinde yayınlanacaktır. HUMAN'ın Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Gizlilik Politikamızın en güncel halinden haberdar olmaya devam etmek için zaman zaman web sitemizi kontrol etmenizi öneririz. Bu sayfanın üzerindeki “Son Güncelleme” tarihine bakarak web sitemizi son ziyaretinizden beri Gizlilik Politikası’nın revize edilip edilmediğini anlayabilirsiniz. Herhangi bir zamanda, buradaki tüm hüküm ve koşulları kabul etmediğiniz takdirde, bu sitenin kullanımına derhal son vermeniz gerekmektedir.

HUMAN, Web Sitesi Üzerinden Ne Gibi Bilgileri Toplar?

HUMAN web sitesi kullanıcılarından Web Sitesi ziyaret edildiğinde, web sitesine kaydolduğunda, HUMAN ile iletişime geçtiğinde veya HUMAN'ın promosyonlarına veya anketlerine katıldığında belirtilen bilgiler aracılığıyla kişisel bilgiler toplayabilir: ad soyad, e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, eğitim durumu, cinsiyet. Web sayfalarında dahil olsalar bile (e-posta adresi, faks, chat, facebook, vb.) hiçbir şekilde belirtilen bilgileri başka kanallardan elde etmeyecektir. Eğer bu bilgiler belirtilen kanalların bir tanesinden gelirse HUMAN hiçbir işleme koymayacak, ve bir sonraki bölümde belirtilen hiçbir amaç için kullanmayacaktır. Ayrıca HUMAN bu verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamakla sorumlu değildir.

Her durumda, kullanıcıya optimum hizmetin sunulabilmesi için Web Sitesi tarafından istenen bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Kullanıcının istenen bilgileri vermemesi halinde, HUMAN sunulan bilgilerin ve hizmetlerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını garanti edemez.

HUMAN Kişisel Bilgilerimi Nasıl Koruyor?

Web Sitesi verilere yetkisiz erişimi önlemek ve veri gizliliğini garanti etmek için güvenlik duvarları, erişim denetimi prosedürleri ve kriptografik mekanizmalar gibi veri güvenliği teknolojilerini kullanmaktadır. Bahsedilen amaçlara ulaşmak için kullanıcılar HUMAN'ın verileri erişim denetimleri kimlik doğrulaması amacıyla elde edeceğini kabul etmektedir.

HUMAN, işlediği kişisel verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü garanti altına almak ve bunların kaybolmasını, değiştirilmesini ve/veya üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz kullanımını önlemek için gerekli tüm teknik ve organizasyonel tedbirleri aldığını beyan etmektedir.

HUMAN Kişisel Bilgilerimi Paylaşıyor mu?

HUMAN kullanıcılara kişisel bilgilerinin hiçbir surette üçüncü şahıslara aktarılmayacağını ve kişisel bilgileri aktarmadan önce bilgilerin sahibinin açık, bilgilendirilmiş ve dolaysız bir şekilde rızasını talep edeceğini açık bir biçimde garanti eder ve bu konuda bilgilendirmede bulunur. Buna rağmen HUMAN ilgili mevzuat çerçevesinde, kullanıcıların kişisel bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Kişisel Verilerinize Erişim ve Düzeltme Hakkınız Var Mıdır?

Kullanıcı, HUMAN'a başvurarak kendisiyle ilgili;
* Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Kişisel verilerinin eksik ya da yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,

* İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini aşağıda yer alan “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?” maddesinde belirtilen iletişim kanalı ile HUMAN'a iletebilecektir. HUMAN, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı ya da dijital ortamdan geçebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Reşit Olmayanlar Web Sitesini Kullanabilir Mi?

HUMAN internette reşit olmayan kişilerin gizliliği ve güvenliği hakkında kaygı duymaktadır. HUMAN'ın Web Sitesi reşit olmayan kişilerce kullanım için değil genel kamu için tasarlanmıştır.

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal web sitesi üzerinde güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı güncel bilgileri sağlamamış olması halinde HUMAN'ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini “Cihannüma Mh. Hüsnü Savman Sk. Çelik Apt No 40/17 Beşiktaş / İstanbul” adresine yazılı olarak ya da info@humanatolye.com elektronik posta adreslerine iletebileceklerdir. Kullanıcı ayrıca, Gizlilik Politikası kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin durdurulmasını da talep edebilir.

Cihannüma Mah. Hüsnü Savman Sok.Çelik Apt. No:40 D:17 Beşiktaş / İstanbul  

info@humanatolye.com 

+90 212 801 19 62

+90 533 145 52 86